Update 28/05/2023
maa 5 jun, 4 sep, 2 okt, ??nov, 4dec don 15 jun en jaarl. eten 16 nov don 1 jun,en 6 jul Fietsmw 31jul-3aug Meise 8 jun zie detail 12 aug, 23 sep 19 okt 20 nov Elke dins. Clubkampioenschap 1 sep don 22 jun, 27 jul en 24 aug.midw.zie detail
Hobbyclubnieuws
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Daguitstap Antwerpen 06 mei 2023
Wandelen Goeferdinge 25 mei 2023
Vliegreis Bilbao - Valencia van 08 tot 17 mei 2023
Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze ver- eniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80-plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug
 ?
Algemeen contactadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com
N Alb Wand. Buizingen N Alb Wand. Buizingen
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
N Ver Bilbao Valencia  N Ver Bilbao Valencia B Nieuwe leden B Nieuwe leden
Bericht van het bestuur Beste leden, Het is ondertussen weer een tijd geleden dat wij jullie nog een bericht stuurden. Sinds onze nieuwsbrief van december zijn wij al een heel eind in 2023 en de lente is reeds ver gevorderd. Wij kunnen terugkijken op een zeer mooi begin van het jaar. Corona is vergeten. Jullie opkomst is terug groot. De clubactiviteiten waren een groot succes met als hoogtepunt het banket in maart waar we met ongeveer 400 deelnemers waren. Ook de lezingen van Ine Van Wymersch en Johan Thijs waren publiekstrekkers. Ine gaf ons een goede kijk op de werking van justitie, terwijl Johan veel tijd nam om ons de strategie van KBC - waarvan digitalisering en gebruik van data en artificiële intelligentie de hoekstenen zijn - te verduidelijken. De hobbyclubs draaien terug op volle toeren. De uitstap naar Antwerpen in mei geniet veel belangstelling. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is om collega’s terug te zien en gezellig samen te zijn rond een leuke activiteit. En hier spelen wij als seniorenclub een rol. Het is onze missie om ex-KBC collega’s met elkaar te blijven verbinden. Dit doen we verder de rest van het jaar. Wij verwijzen voor ons activiteitenprogramma naar deze nieuwsbrief (zending) en de website. De al aangekondigde nieuwe website komt er in de volgende maanden. Deze wordt ons communicatiekanaal bij uitstek. Wij komen op deze nieuwe website later nog uitgebreid terug. Wij dringen er ten zeerste op aan de website te gebruiken i.p.v. de papieren zending. Deze laatste brengt extra werk mee, bijkomende kosten en is eigenlijk ook niet milieuvriendelijk. Laat je desnoods bijstaan door kinderen of kleinkinderen om je de website eigen te maken. Wij overwegen om informatiesessies te organiseren om onze leden te familiariseren met de nieuwe website. Laat ons weten wanneer jullie de papieren versie niet meer nodig hebben. In vorige berichten benadrukten wij de noodzaak om het bestuur te versterken in het licht van nakende vertrekken van bestuursleden omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens. Zo verliet Frans Vansintjan het bestuur eerder dit jaar. Rita Maes stopte als ondervoorzitter. Begin volgend jaar moeten Dominique Van Eycken en Marilou Schryvers de bestuursploeg verlaten en in 2025 is het de beurt aan Clement De Win. Gelukkig hebben Régine Raes en Eddy Loyez eerder dit jaar de uitdaging opgenomen om resp. de bestuursgroep en de hobbyclub wandelen te versterken. Recent hebben wij Jef Vanderhaegen gecoöpteerd in het bestuur. Zijn benoeming zal volgend jaar door de Algemene Vergadering bekrachtigd worden. Op die manier beschikken wij over een team waarin de administratieve taken verzekerd zijn doordat voor elke taak een doublure bestaat (ledenadministratie, financiën, website). Ons team streeft ernaar om ook de nu bestaande activiteiten te blijven organiseren. Echter op termijn hebben wij mensen nodig om de petanque en bowling verder te coördineren en mee te helpen aan de organisatie van onze activiteiten. Diegenen die zich geroepen voelen, mogen zeker contact opnemen het bestuur. Verder vragen wij van jullie ook wat discipline voor het respecteren van de betaalblokken van de activiteiten. Té veel wordt té vroeg en té laat betaald. Dit creëert extra-werk en geeft aanleiding tot fouten. In de toekomst zullen alleen de inschrijvingen uitgevoerd tijdens de betaalperiode, in aanmerking genomen worden. Ook komt het regelmatig voor dat we mensen moeten weigeren voor een activiteit omdat het maximum aantal deelnemers bereikt wordt omwille van externe redenen, zoals bv. beperkt aantal gidsen of capaciteit van een restaurant of andere locatie. Wij vragen hiervoor jullie begrip. In de mate van het mogelijke zullen we in deze gevallen activiteiten proberen te ontdubbelen. Wij hebben verleden jaar beloofd de prijs van onze activiteiten in toom te houden omdat er weinig uitgegeven werd tijdens de coronaperiode en omdat 2022 een jubileumjaar was. Wij zijn tot nu toe onze belofte nagekomen. Het is natuurlijk niemand ontgaan dat het leven duurder is geworden, zo ook de kost voor het organiseren van activiteiten. Wij zullen er alles aan doen om jullie deelnameprijs aan activiteiten democratisch te houden, maar hogere bijdragen in de toekomst zijn niet te vermijden. Wij wensen jullie een goede zomer en zien jullie graag terug op zoveel mogelijk activiteiten. Het bestuur.
Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur
Fietsen Beigem 04 mei 2023
N Alb.Fietsen Beigem N Alb.Fietsen Beigem
Wandelen Buizingen 27 apr 2023
We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving, of ook achteraf als u uw foto op de website ziet staan; dan doen we onmiddellijk het nodige.
N Alb. Bilbao Valencia N Alb. Bilbao Valencia