Update 01/04/2023
maa 17 apr, vr 12 mei en maa 5 jun don 20 apr, 15 jun don 6 april zie detail Fietsmidweek 31jul-3aug detail woe 19 apr. Charleroi Zie detail Meise zie detail Elke dins. don 27 apr, 25 mei, en 22 jun Wandelmid. zie detail
Hobbyclubnieuws
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wandelen Machelen 23 mrt 2023
Nieuwjaars- feest + AV 26 jan 2023
Bowling 19 jan 2023
Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze ver- eniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80-plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug
 ?
Algemeen contactadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com
N Charleroi K&C N Charleroi K&C N Fietsen Dilbeek N Fietsen Dilbeek
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Bericht van het bestuur Beste leden, Het jaareinde nadert met rasse schreden. Het is dan ook een geschikt moment om even terug te kijken op het voorbije werkjaar. Corona was nog prominent aanwezig in het begin van het jaar en belette ons nog om voluit onze activiteiten te ontplooien. Het banket waarop jullie talrijk aanwezig waren gaf de echte aftrap om er voor al onze activiteiten in te vliegen. We deden terug club- en hobbyclubactiviteiten met een steeds toenemend succes. Ook konden we terug onze oudere en zieke leden alsook onze jubilarissen bezoeken. Wij zitten opnieuw op ons gewoon niveau van functioneren. Iedereen keek er naar uit en velen genoten ervan. Ik verwijs hiervoor o.a. naar de fotoreportages en verslagen in deze zending en op de website. Het einde van het jaar is ook het ogenblik om vooruit te kijken. Op 26 januari hopen wij jullie in groten getale terug te mogen ontmoeten op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met een optreden van Gary Hagger, voorafgegaan door de Algemene Vergadering. Daarna volgt het Banket op 26 maart. Wij hebben ook weer leuke activiteiten voorzien: 2 daguitstappen (Antwerpen en Hoogstraten/Merksplas), 2 lezingen (Ine Van Wymersch en Jef Vermassen); en ook een kleinkinderendag in De Gavers om de zomer af te sluiten. De hobbyclubverantwoordelijken werkten eveneens aan een interessant en aangenaam programma. Op al deze zaken komen wij verder in deze zending en later uitgebreid terug. Zij staan ook in onze kalender. Toch willen wij nog jullie speciale aandacht vragen voor een lezing door Johan Thijs op 13 februari, in de Havenlaan. Wij hopen jullie dan talrijk te mogen verwelkomen op deze unieke gelegenheid. Wij vragen ook begrip omdat er voor bepaalde activiteiten maar een beperkt aantal mensen kunnen deelnemen en een aantal mensen uit de boot vallen. Dit heeft veelal te maken met zaken waarop wij geen vat hebben, bv. de beperktere beschikbaarheid van gidsen na corona. De uiteindelijke deelnemers worden steeds objectief bepaald. Wij zullen in de toekomst steeds proberen zoveel mogelijk geïnteresseerden te laten deelnemen door deze activiteiten verschillende keren te laten doorgaan of de afvallers de volgende keer voorrang te verlenen. Andere kringen kampen met hetzelfde probleem. Het is niemand ontgaan dat het leven veel duurder wordt. Zo ook de kost van onze activiteiten. Wij zullen ook in 2023 trachten de bijdrage van de deelnemers aan activiteiten zo laag mogelijk te houden. Dit kunnen wij alleen dankzij de financiële steun van KBC via het Sociaal Fonds. Onze vroegere werkgever verdient hiervoor onze grote dank. Veel bedrijven, zelfs grote, doen dit niet. Verder wil ik hier ook even aanhalen dat onze website in de loop van 2023 in een nieuw kleedje zal worden gestoken. Inderdaad, SOFO dat gesponsord wordt door Cera en KBC heeft samen met de kringen beslist deze bedragen aan te wenden om te investeren in communicatie en in de eerste plaats in de vernieuwing van veiliger websites van de kringen. Ook voor bestuursleden staat de tijd niet stil en spijtig genoeg bereikt Frans Vansintjan binnenkort de leeftijdsgrens waarop hij moet stoppen als bestuurslid. Wij willen Frans hier oprecht bedanken voor zijn jarenlange inzet in het bestuur en als hobbyverantwoordelijke wandelen. De wandelclub zal vanaf volgend jaar begeleid worden door Eddy Loyez. Ook naar hem gaat onze dank. Wij hopen dat zijn voorbeeld door anderen zal gevolgd worden om zich in de toekomst in te zetten voor de prachtige club die de Seniorenkring KBC Brussel is. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de continuïteit van onze activiteiten niet verzekerd vermits op relatief korte termijn een aantal andere bestuursleden ook de leeftijdsgrens bereiken. Het bestuur wenst jullie allen een goed eindejaar en een prachtig en vooral gezond 2023.
Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur
Banket 26 mrt 2023
N Alb.wandelen Mach.  N Alb.wandelen Mach.
Voordracht Ine Van Wymersch 03 mrt 2023
We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving, of ook achteraf als u uw foto op de website ziet staan; dan doen we onmiddellijk het nodige.
B Agenda K & C B Agenda K & C N Alb.Banket N Alb.Banket