Update 03/12/2021
Via webinar 6 dec don.16 dec. Afgelast don Van nov tot feb. geen fietsen vrij 17 dec Zie detail Elke dins. don op 23 dec geen wandeling
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Wandelen Steenokkeerzeel 28 okt 2021
Wandelen Lembeek 25 nov 2021
K&C Waterloo 15 okt 2021
Voordracht W. Distelmans 29 okt 2021
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80-plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Beste vrienden, collega’s, De activiteiten van onze seniorenclub komen stilaan weer op gang, zij het met de nodige voorzichtigheid, vooral met de zorg voor mekaars gezondheid. Deelnemen aan een activiteit is de geldende regels van het moment toepassen. Breng altijd uw mondmasker en uw CST (Covid Safe Ticket) mee. Lokale overheden kunnen strengere voorwaarden opleggen dan de federale of regionale regering. Ben je niet goed, nies en hoest je, blijf dan thuis. Verwittig ons hiervan. Het verlangen om mekaar weer te ontmoeten werd duidelijk door het groeiend aantal deelnemers aan de voorbije activiteiten: de wandeling met de kleinkinderen in De Gavers, de bezoeken aan Dendermonde en de Site Tour & Taxis met hobbyclub Kunst & Cultuur. Ook de andere hobbyclubactiviteiten kennen succes: de wandelingen, het fietsen, de wekelijkse petanque, … Alleen ‘bowling’ kent een aarzelende start. Heel wat getrouwen zijn nog niet opgedaagd. Waarom? Is er twijfel over de veiligheid? Ten onrechte. De banen, de ballen, het dragen van schoeisel, de boxen, … Kom gerust spelen en overtuig jezelf. Laat met een spare, een strike, het enthousiasme in het bowlen hernemen. Marilou en je vrienden verwachten jullie. Stilaan worden de contacten met onze Ouderen & Zieken hernomen. Met toch een bijzondere dank aan alle vrijwilligers die in de voorbije ‘gesloten periode’ contact hielden: een kaartje, een telefoontje. Bedankt. En in deze zending: de uitnodigingen ‘net als toen’, o.a. voor de voordracht met Prof. Distelmans, het Eindejaarsfeest (met een speciale uitnodiging voor onze nieuwe leden van de voorbije jaren), de operette ‘Paganini’ door het Brussels Operette Theater en dat allemaal aan bijzonder voordelige ‘after corona’ voorwaarden. De ontvangst en de ontmoetingen zullen evenwel nog zonder ‘de kussen’ zijn, maar daarom niet minder hartelijk. Het bestuur verwacht jullie! En het bestuur … Op de Algemene Vergadering van 24 februari 2022 nemen drie bestuursleden, omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar, ontslag , nl. Adrien, Bert en ikzelf als voorzitter. Maar nieuwe kandidaten staan klaar om jullie vertrouwen te vragen: Hugo Vanderpooten (als voorzitter), Leo Verhoeven (als hobbyclubverantwoordelijke Kunst & Cultuur), Jean-Paul Devillé (als verantwoordelijke voor de hobbyclub Beleggingen) werd de vervanger van Julien, en Clement, reeds bestuurslid, neemt de taak van hobbyclubverantwoordelijke Petanque erbij. Jullie krijgen het laatste woord, maar uw bestuursploeg heeft het volle vertrouwen in hen. Seniorenclub KBC Brussel herleeft en leeft met uw deelname, nog meer dan vroeger. Tot binnenkort. Jonas
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug
Verjaardag bowling 18 nov 2021
B Nieuwe leden B Nieuwe leden
free counter
? ?
Woord van de voorzitter N Alb.Bowling verjaardag N Alb.Bowling verjaardag
Algemeen contactadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com
N Alb. Wand. Lembeek  N Alb. Wand. Lembeek N Verslag W.Distelmans N Verslag W.Distelmans B Alb. Voordr.Distelmans B Alb. Voordr.Distelmans