Update 25/02/2020
maa 16 mrt, 27 apr, 25 mei, 22 jun don 19 mrt, en 16 apr don 5 mrt 2020 vrij 27 mrt, 3 apr en 15 mei Nieuwe activiteiten elke dins. don 27 feb en 26 mrt nu met startplaats
? ?
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Nieuwjaarsfeest Alg. Vergadering 27 jan 2020
KBC Touch 18 feb 2020
BOT ‘Die Lustige Witwe’ 21-22 dec 2019
100 Jarige G. Eyckmans 25 jan 2020
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80- plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Woord van de voorzitter Beste vrienden, collega’s, De Sint heeft het land verlaten, vele kleine harten werden gelukkig gemaakt. De kerstlichtjes beginnen te branden, een teken van warmte en hoop, alsook een teken dat 2019 op zijn einde loopt. Zoals elk jaar kijken we daar, samen met jullie, graag op terug. Dat doen we voor onze Seniorenclub KBC Brussel op maandag 27 januari a.s. ter gelegenheid van onze Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging vinden jullie in deze zending. Onze persoonlijke terugblik leert ons hoe dit jaar verliep: Naar wens? Was er droefheid? Was er vreugde? Welke voornemens maken we voor 2020? Misschien (opnieuw) inschrijven voor één van de vele activiteiten van de KBC Seniorenclub? Blijk geven van onze vriendschap, vormend, cultureel of sportief uitgedaagd worden, samen gezellig genieten… dat zijn onze ingrediënten voor een geslaagd 2020. Samen met het bestuur hopen we jullie talrijk te mogen begroeten. Een andere belangrijke bouwsteen van onze Seniorenclub is dat wij, jong en oud, voor elkaar zorgen en elkaar steunen in lief en leed. Heel wat van onze leden bereiken een mooie leeftijd. Voor hen die minder mobiel zijn of niet meer kunnen deelnemen aan onze ontmoetingen, hebben onze vrijwilligers ‘Ouderen- & Ziekenbezoeken’ bijzondere aandacht. Ook dit jaar kregen we heel wat fijne dankreacties van deze leden en van hun familie. Laten we elk, in kleine en grote groep, plezier maken en bekommerd blijven om elkaar. “Geef mij een welgemeende knuffel en ik ben de rijkste mens ter wereld!” (Wielemie) De bestuursleden van onze Seniorenclub wensen jullie allen en iedereen die jullie dierbaar is, een vreugdevol en voorspoedig 2020. Tot binnenkort. Jonas Een warme oproep! Onze groep van oudere leden groeit gestaag. ‘De oogst is groot, maar handen zijn er tekort’. Wil je in 2020 een of meerdere oudere collega’s een bezoekje brengen en deel uitmaken van de groep vrijwilligers Ouderen-& Ziekenbezoeken? Zend dan een e-mail aan Chris François - chris52.francois@gmail.com - of bel naar GSM nr. 0485/ 43 24 72. Chris geeft je graag toelichting. Dank bij voorbaat.
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug B Beleggers agenda B Beleggers agenda N Alb. KBC Touch  N Alb. KBC Touch
 N Alb K&C Bruegel B-W N Alb K&C Bruegel B-W
K&C Bruegel Black and White 13 feb 2020
N Alb.100 jr G.Eyckmans N Alb.100 jr G.Eyckmans N Alb3.Nieuwjaar + AV N Alb3.Nieuwjaar + AV