Update 17/05/2020
maa 25 mei, en 22 jun don en 18 juni don 4 juni vrij Tot 30 juni alle dins- dagen afgelast don 28 mei en 25 juni
? ?
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Nieuwjaarsfeest Alg. Vergadering 27 jan 2020
KBC Touch 18 feb 2020
Wandelen Perk 27 feb 2020
100 Jarige G. Eyckmans 25 jan 2020
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80- plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Woord van de voorzitter Beste vrienden, collega’s, De voorbije weken hebben we stormachtige bezoeken gekregen, telkens met een mooie naam. Een soort bezoeken, vergezeld van heel wat nattigheid, die we liever niet hebben. De actualiteit wordt evenwel beheerst door een ‘Corona-storm’. Net vandaag, 1 maart, wordt gemeld dat er een tweede besmetting is in ons land. We zijn geen deskundigen in deze materie, maar we volgen wel het nieuws. Dit doen jullie ongetwijfeld ook. Ik verwijs naar de website van de Federale Overheid www.infocoronavirus.be Kort de aanbevelingen: Wat kan je doen om een besmetting te vermijden? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt iedereen aan om regelmatig de handen te wassen en een gezonde afstand van één meter te houden met je medemens. Het virus kan allicht ook (kort) op oppervlakken, zoals bijvoorbeeld deurklinken, overleven. Probeer daarom op publieke plaatsen contact met je ogen, mond en neus te vermijden, want het virus kan zich via de slijmvliezen naar binnen werken in het lichaam. Als je moet niezen, doe dat dan in een wegwerpzakdoek of in de plooi van je elleboog. Gooi de zakdoek weg in een afgesloten vuilnisbak, en blijf thuis als je je grieperig voelt, koorts hebt of moeilijk kan ademen. Daarom graag deze aanbeveling en afspraak met jullie bij ontmoeting op onze activiteiten. De kus, de handdruk,… laten we even achterwege. Mekaar in de ogen kijken, met een glimlach en een ‘ok met jou? blijven een warm welkom. Akkoord? En inderdaad, zoals jullie kunnen lezen in deze zending, worden er heel wat mooie activiteiten van onze Seniorenclub KBC Brussel toegelicht. De moeite waard om het door te nemen. Tijdig inschrijven, respecteer de data van het betaalblok, is de boodschap. Gebruik de betaalagenda en vermijd aldus ‘te laat’ of ‘overboekt’. In iedere uitnodiging staat de regelgeving vermeld. Lees ook dit. Goede afspraken maken de beste vrienden. En vrienden zijn en willen we blijven. Ik wens jullie allen een mooie lente en een zonnige aanloop naar zomerse ontmoetingen. Tot weldra. Jonas
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug N Zending N Zending B Betaalkalender B Betaalkalender
K&C Bruegel Black and White 13 feb 2020
N Lidmaatschap SOFO N Lidmaatschap SOFO B Nieuwe leden  B Nieuwe leden B Jaarkalender  B Jaarkalender