Update 16/06/2021
Via webinar juli & aug geen sessies don 15 jul, 19 aug om 19u don 1 jul, en 5 aug vrij 3 jun Elke dins. clubkampioenschap 17 sep don 24 jun, 22 jul en 26 aug. 20-24 sep WMW
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Fietsen St. Kat. Waver 02 jul 2020
Wandelen Affligem 24 sep 2020
Petanque 15 jun 2021
100 Jarige A. Coppens 19 aug 2020
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80- plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Beste vrienden, collega’s, We hopen dat het goed met jullie gaat, dat jullie reeds één of twee vaccinaties kregen. Met jullie kijken wij uit naar een ‘open leefwereld’, zodat we mekaar weldra kunnen ontmoeten. Jouw bestuur volgt de evolutie op en zal jullie, zodra mogelijk, info bezorgen omtrent mogelijke activiteiten. Om naar uit te kijken… … het Overlegcomité van 26 februari! Geen roekeloze beslissingen nemen. Bijna één jaar kijken we uit naar ons leven of beter ons ‘samenleven’ van voor het begin van de coronapandemie. Ups en downs: mag wel, weer niet, in bubbels, beperkte lockdown, geen kleinkinderen op bezoek,… ieder van ons heeft verhalen ‘hoe het toen was’, eens deze pandemie voorbij is. We kijken uit naar de datum van onze vaccinatie. Heel belangrijk voor onze senioren, maar nog even geduld. Nu al tevreden zijn om terug naar de kapper te mogen, en als wij en iedereen zich aan de regels en de afspraken houden, een zomer om van te genieten! Wij kijken inderdaad uit naar onze ontmoetingen, de knuffels, de gezelligheid om samen te praten over… zovele dingen. Jouw bestuur kijkt er ook naar uit om weer een actieve planning op te stellen. Maar met enige zin voor realiteit: het is nog niet voor morgen of overmorgen. We hebben beslist om geen activiteiten te organiseren tot eind april, maar… mochten er toch mogelijkheden zijn, dan zijn we klaar om jullie uit te nodigen op ‘wat veilig kan en mogelijk is’. Wat niet betekent dat we geen plannen hebben, integendeel. Het is evenwel zinloos om nu al aankondigingen te doen en niet zeker te zijn of de datum past en of de geldende maatregelen dit toelaten. Hou vol, het komt allemaal goed. En ook zijn we ‘creatief in coronatijd’. Onze hobbyclub Beleggingen herstart: Jean-Paul Deville neemt de coördinatie voor zijn rekening en enkele data staan reeds op de planning. Het worden digitale samenkomsten en met deskundige sprekers zoals vorige jaren. De leden van de hobbyclub zijn reeds geïnformeerd. Het was fijn te ervaren hoe talrijk jullie gereageerd hebben op onze ‘on line algemene vergadering’. Verder in deze zending een uitgebreid verslag. Toch namens het bestuur onze hartelijke dank voor de wensen, de aanmoedigingen om verder te werken,… Hartverwarmend. Zelfs de roep om bestuursleden in functie te laten tot 80 jaar. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het is aan de jongere generatie om de fakkels over te nemen en wees gerust, ook dit komt in orde.
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens  N Alb Petanque N Alb Petanque
 N Herstart Wandelen N Herstart Wandelen
Club- kampioenschap Petanque 11 sep 2020
B Nieuwe leden B Nieuwe leden N Cera Nieuws N Cera Nieuws
free counter
? ?
N Zoektocht De Haan N Zoektocht De Haan Woord van de voorzitter