Update 30/11/2022
maa 5 dec, 20 jan 2023,13 feb sessie J. Thijs don 15 dec Geen fietsen tot begin maart 2023 don 24 nov, dec 08 12 jan 2023 en 09 feb Zie detail Elke dins. don 22 dec. geen wandeling
Hobbyclubnieuws
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Wandelen Wemmel 10 nov 2022
Wandelen Sterrebeek 27 okt 2022
Voordracht J. Op de Beeck 18 nov 2022
Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze ver- eniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80-plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug
 ?
N Agenda K&C N Agenda K&C
Algemeen contactadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com
B Alb Wand. Wemmel B Alb Wand. Wemmel
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
N Alb. Bowling + etentje N Alb. Bowling + etentje N Alb. Wand.Sterrebeek N Alb. Wand.Sterrebeek
Bericht van het bestuur Beste leden, Wij hopen dat jullie allemaal een mooie zomer gehad hebben en er met volle teugen konden van genieten. Maar, het was de voorbije maanden niet enkel rozengeur en maneschijn. Eerst corona en nu de geopolitieke situatie, en dan vnl. de economische gevolgen ervan met hoge inflatie en de energiecrisis. Al deze elementen hebben een zware impact op ons dagelijks leven. Hopelijk kan de Kring via haar activiteiten een klein beetje bijdragen tot het verzachten van de gevolgen van één en ander, door jullie samen te brengen rond leuke belevenissen. Tijdens de zomer zijn de meeste hobbyclubs blijven doorgaan met hun activiteiten en hebben wij een aantal Clubevenementen gehad. De mooie opkomst - alhoewel nog niet zoals vóór corona - motiveert het bestuur om zich verder in te spannen om voor jullie een leuk programma uit te werken. Wij doen hier ook een oproep aan de recent aangesloten leden, van wie we nog niet iedereen hebben mogen verwelkomen op onze activiteiten, om de stap te zetten naar deelname. De kost van onze activiteiten verhoogt echter substantieel, maar wij doen als Kring een belangrijke financiële inspanning om alles prijselijk te houden, zeker in dit jubileumjaar. Wij hebben een zeer ruim aanbod van activiteiten. Dit is enkel mogelijk door de inzet van de organisatoren. Rekening houdend met de statutaire leeftijdsbeperkingen staan wij ook hier voor de uitdaging tijdig de toekomstige vertrekkende bestuursleden te vervangen. Hierbij een warme oproep aan diegenen die willen meewerken om de goede continuïteit van de werking van de Club te verzekeren, zich kenbaar te maken. Ook in het najaar blijven wij een grote waaier van activiteiten aanbieden voor de hobbyclubleden: wekelijks petanque, maandelijks bowling, maandelijks gevarieerde wandel- en fietstochten langs mooie parcours. Maandelijks is er eveneens een beleggingsforum, afwisselend live in de Havenlaan of online via Teams. Wij verlaten hier ook eens de begane paden en wijden een sessie aan successieplanning. Quasi elke maand voorzien we een activiteit onder de noemer ‘kunst en cultuur’. Ook hier doen wij eens iets anders zoals de “wijn en kaas”- pairing sessie in oktober op een nieuwe locatie nl. Kasteel Lamotte in Dilbeek en het bezoek aan de mijn van Blégny met daarna het Boverymuseum in Luik in november. Wij willen ook volgende Kringactiviteiten zeer warm aanbevelen en vragen de data reeds in jullie agenda in te schrijven: 18 oktober, lezing door Patrick Tans (algemeen directeur KBC Bank) over de uitdagingen voor KBC en hoe daarop wordt ingespeeld. Patrick zal na een korte historische (r)evolutie sinds de bankencrisis aangeven hoe KBC intern en extern veranderde. Hij zal ingaan op de digitale verandering en het gebruik van data en artificiële intelligentie. Patrick heeft een drukke agenda maar heeft zich toch vrijgemaakt om de gewezen collega’s een inzicht te geven in het huidige en toekomstige KBC België. 18 november, lezing door de alom bekende vroegere journalist Johan Op de Beeck met als onderwerp ‘het verlies van België, de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland in hedendaags perspectief’. We sluiten 2022 af met het eindejaarsfeest op 16 december en starten 2023 op 26 januari met het nieuwjaarsfeest en de algemene vergadering (terug in CC Westrand). Op 13 februari 2023 om 11u spreekt Johan Thijs ons toe in het auditorium in de Havenlaan. Hierna volgt een receptie. Op 3 maart 2023 hebben wij Ine Van Wijmersch, procureur van Halle -Vilvoorde uitgenodigd voor een lezing. De datum van het banket is volgend jaar vastgelegd op 26 maart 2023. Wij staan ook open voor jullie suggesties m.b.t. activiteiten. Aarzel niet jullie ideeën te delen met ons. Het bestuur hoopt jullie in groten getale te mogen verwelkomen op bovenvermelde activiteiten.
Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur
Bowling + jaarl. etentje Wemmel 17 nov 2022
N Ab.Voordr.OpdeBeeck  N Ab.Voordr.OpdeBeeck
Onthaal nieuwe leden 24 okt 2022
We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als u dat niet wil, dan kan u ons dat steeds laten weten bij uw inschrijving, of ook achteraf als u uw foto op de website ziet staan; dan doen we onmiddellijk het nodige.