Update 5/08/2022
maa 12 sep, 17 okt, ?? nov en 5 dec don 18 aug uur? don 4 aug geen 1 sep en 6 okt woen 7 sep zie detail, don 13 okt, en don 24 nov, dec ?? Elke dins. don 17 aug wandel- dag en 22 sep geen
Hobbyclubnieuws
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Dag fietstocht Postel 07 jul 2022
Meerdaagse vliegreis Sardinie 9 tot 16 juni 2022
Wandelen Erpe-Mere 23 juni 2022
FMW 25 tot 29 juli 2022
Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze ver- eniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80-plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens Terug Terug
 Wandelen Merchtem  28 juli 2022 ?
Algemeen contactadres: seniorenkbcbrussel@gmail.com
N Vers.vliegreis Sardinië N Vers.vliegreis Sardinië
Wil je lid worden? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
B Nieuwe leden B Nieuwe leden  B Alb. Fietsen Postel B Alb. Fietsen Postel N Alb. Wand. Merchtem  N Alb. Wand. Merchtem
Beste leden, Het is de eerste maal dat ik het genoegen heb het woord van de voorzitter te mogen schrijven. Inderdaad, de Algemene Vergadering van 4 april jl. stelde mij aan als voorzitter van het bestuur van jullie Seniorenclub KBC Brussel ter vervanging van Jonas De Jonge die de leeftijdsgrens heeft bereikt. Jonas had gerust nog kunnen doorgaan maar de statuten beslissen er anders over. De leeftijdsgrens ligt vast op 75 jaar. Het is een grote uitdaging om in het voetspoor van Jonas te treden. Wij zullen ons zijn jarenlange gedrevenheid en inzet blijvend herinneren. Uit erkentelijkheid besliste het bestuur Jonas aan te stellen als erevoorzitter. Ook Bert Demunter en Adrien Lamair bereikten de statutaire leeftijdsgrens en kunnen bijgevolg niet in het bestuur blijven ondanks hun nog steeds grote inzet en voluntarisme. Bert is vervangen door Leo Verhoeven voor de hobbyclub ‘Kunst en Cultuur’. Leo wordt lid van het bestuur. Adrien‘s rol als hobbbyclubverantwoordelijke ‘Petanque’ wordt opgenomen door Clement De Win die al lid is van het bestuur. Wij danken Jonas, Bert en Adrien voor wat ze gedaan hebben voor onze Seniorenkring. Wij zullen niet aarzelen om nog beroep te doen op hun kennis en ervaring en hopen hen nog dikwijls terug te zien ter gelegenheid van onze activiteiten. Het vernieuwde bestuur zal zich verder blijven inzetten om voor jullie interessante en leuke activiteiten in te richten die na de moeilijke coronaperiode het contact onder oud-collega’s terug doen aanzwengelen en het samenhorigheidsgevoel terug kunnen aanwakkeren. Nu de coronamaatregelen weg zijn kunnen wij immers terug samenkomen. Wij snakten er allemaal naar. Dat zien wij aan jullie grote aanwezigheid op het banket, de algemene vergadering, sommige recente activiteiten. Jullie zijn echter nog niet terug in groten getale zoals vóór corona. Het bestuur beveelt warm aan om opnieuw aan te knopen met vroeger en massaal terug deel te nemen aan de activiteiten van onze Kring. Ook de recent toegetreden leden zou ik graag willen verwelkomen op onze activiteiten. Probeer eens één van onze activiteiten! Noch tijd noch geld sparen we uit om een leuk programma op te bouwen tegen democratische prijzen. In dit jubileumjaar komt de Clubkas voor bepaalde activiteiten in belangrijke mate tussen. Zo houden we de activiteiten betaalbaar voor onze leden in deze periode van stijgende levensduurte. Wij blijven een grote waaier van activiteiten aanbieden voor de hobbyclubleden zoals wekelijks petanque, maandelijks bowling, wandelen, fietsen en het beleggingsforum. Er is ook een fiets- en wandelmidweek. Ook voorzien we quasi elke maand een activiteit onder de noemer ‘kunst en cultuur’. De data staan in de kalender die je al hebt gekregen en die ook op de website staan. Wens je lid te worden van een hobbyclub, neem dan contact op met de hobbyclubverantwoordelijke. Meer details over de activiteiten van de hobbyclubs worden je te gepasten tijde per e-mail gestuurd of vind je terug in deze zending en op onze website. Daarnaast staan er een reeks activiteiten op het programma toegankelijk voor alle leden. Een aantal wordt in detail besproken in deze zending. Voor andere volgt de informatie later via de zendingen en de website. Ik vestig je aandacht al op volgende geplande activiteiten: 29 augustus, kleinkinderendag in de Gavers; 10 september, daguitstap naar Luik; 18 oktober, lezing door Patrick Tans (algemeen directeur KBC Bank) over de uitdagingen voor KBC en hoe daarop wordt ingespeeld. Patrick zal na een korte historische (r)evolutie sinds de bankencrisis aangeven hoe KBC intern en extern veranderde. Hij zal ingaan op de digitale verandering en het gebruik van data en artificiële intelligentie; 22 oktober, optreden van het Brussels Operette Theater; 18 november, lezing door de alom bekende vroegere journalist Johan Op de Beeck met als onderwerp ‘het verlies van België, de Belgische Revolutie van 1830 en de scheiding van België en Nederland in hedendaags perspectief’; we eindigen ons jaar met het eindejaarsfeest op 16 december en starten het nieuwe op 26 januari met het nieuwjaarsfeest en de algemene vergadering (terug in Westrand); de datum van het banket in 2023 is vastgelegd op 26 maart; lezing in februari, maart 2023. Voor 2023 plannen we ook een meerdaagse busreis naar het westelijk gedeelte van de Loire en een vliegreis naar Bilbao waarna we verder trekken door het Spaanse binnenland tot in Valencia. Wij proberen voor de activiteiten data vast te leggen die passen voor zoveel mogelijk mensen maar moeten rekening houden met beschikbaarheden van gidsen, zalen, sprekers enz. Daarom vragen wij begrip voor het geval de voorgestelde data niet steeds aan de verwachtingen beantwoorden of samenvallen met een andere activiteit. Met het bestuur hoop ik jullie in groten getale te mogen verwelkomen op bovenvermelde activiteiten. Ik wil hier ook nog onze vrijwilligers bedanken die onze oude en zieke oud-collega’s bezoeken en wil tevens een oproep doen aan wie zich geroepen voelt om ook dergelijke bezoeken af te leggen. Maak je a.u.b. kenbaar. Ik zou willen besluiten met enkele praktische punten die het ons als bestuur toelaten alles zo efficiënt mogelijk te organiseren: geef jouw veranderde contactgegevens door via het mailadres seniorenkbcbrussel@gmail.com , of als het niet anders kan per post geadresseerd aan Hugo Vanderpooten, Gladiolenlaan 17 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw; respecteer de betaalkalender van de activiteiten (te laat betalen, geen deelname); betaal op de aangegeven rekening; schrijf in voor activiteiten als je er zeker van bent te kunnen deelnemen (overmacht kan natuurlijk altijd), want voor sommige activiteiten vragen wij een verwaarloosbare tussenkomst aan de leden maar onze kost is doorgaans veel hoger en verloren ingeval van ‘niet opdagen of bij annulatie zonder meer’; als je onze zendingen nog per post krijgt probeer over te schakelen op e-mail, desgevallend via kinderen of kleinkinderen; kijk ook regelmatig je SPAM na. Dank bij voorbaat om hiermee rekening te willen houden Ik hoop jullie met zoveel mogelijk te ontmoeten op onze activiteiten. Geniet ondertussen van de zomer, tot binnenkort, Hugo en het bestuur
Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur Bericht van het bestuur N Alb. FMW Wintelre N Alb. FMW Wintelre