Komende activiteiten
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
Welkom
Komende activiteiten
Woord van de voorzitter
Terug Terug
Beste vrienden, Als je deze zending ontvangt, is 2017 al goed gevorderd en sluiten we weldra dit jaar af. Het was het feestjaar ’55 jaar Seniorenclub KBC Brussel’. We hopen dat je  evenveel, en zo mogelijk meer, genoten hebt van de activiteiten, maar vooral ook van de ontmoetingen met de vrienden. De bestuursleden hebben alleszins weer heel wat vriendschap en gezelligheid met jullie mogen ervaren. Bedankt. We zijn druk bezig met het opmaken van de jaarplanning 2018. Niet altijd eenvoudig maar het komt zeker in orde. Kom voor alle info naar de Algemene Vergadering in februari. Meerdere leden zijn blijkbaar nieuwsgierig naar de reizen in 2018. In deze zending lees je de info omtrent de vliegreis naar Kroatië. Voor de busreis is het nog even wachten. Volgt de komende weken. Het bestuur wordt uitgebreid met een nieuw bestuurslid. Zoals het hoort, zorgen we voor ‘nieuw, jonger bloed’. Op de Algemene Vergadering vragen we je akkoord voor het mandaat voor Marie-Jeanne Loyez. Zoals aangekondigd worden begin 2018 ook de ledenlijsten van de hobbyclubs uitgezuiverd. Wie de voorbije drie jaar aan geen activiteit van de hobbyclub deelnam, wordt geschrapt. Uiteraard kan het lidmaatschap hernieuwd worden bij de eerstvolgende deelname aan een hobbyclubactiviteit. Neem desgevallend contact met de hobbyclubverantwoordelijke. Graag ook je medewerking voor het melden van - een wijzing van adres, telefoonnummer of e-mailadres - het in gebruik nemen van een e-mailadres - een overlijden, ook van een collega - een ‘langdurige’ zieke collega of partner. Uiteraard ontvangen we ook graag je feedback, suggesties, bemerkingen, … Bedankt voor de medewerking. De laatste maanden stellen we herhaaldelijk vast dat de betaling voor deelname aan een activiteit op een verkeerd rekeningnummer gestort wordt. In de betaalkalender vermelden we daarom nog eens de diverse rekeningen. In ieder geval staat in iedere aankondiging het te gebruiken rekeningnummer. Nu al bedankt voor de aandacht. Alvast wensen wij je al mooie en vredevolle eindejaarsfeesten en kijken uit naar de ontmoetingen op het Eindejaars- en Nieuwjaarsfeest. Tot binnenkort. Jonas
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80- plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
  Wil je lid worden?  Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Terug Terug
Algemene vergadering 06 feb 2018
Update 23/02/2018
? ?
Wandelen Pamel Roosdaal 25 jan 2018   en N. Vinck
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
                      maa 26 feb, 26 mrt,   23 apr, 14 mei en 25 juni                      don 15 feb en 15 mrt                                             Eerste fietstocht   vertrek terug om 14u 1 maart 2018                         elke dins.                       don 22 feb en 22 mrt
K&C Magritte 08 feb 2018
Wandelen St. Genesius- Rode 22 feb 2018
Graag aandacht voor het gebruik van het juiste rekeningnummer: -    BE49 7340 2675 8871	clubactiviteiten-    BE21 7340 3332 8603	hobbyclub Kunst & Cultuur-    BE62 7340 2394 4861	hobbyclub Bowling. In iedere uitnodiging voor een activiteit staat telkens duidelijk het rekeningnummer genoteerd. Met dank voor de aandacht en de medewerking.
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
N Verslag Nieuwj. Rec. N Verslag Nieuwj. Rec. N Alb. Wandelen Rode N Alb. Wandelen Rode N Alb. Algemene verg. N Alb. Algemene verg. N Verslag Alg. Verg. N Verslag Alg. Verg. B Overlijdens B Overlijdens
Nieuwjaarsreceptie 16 jan 2018   en N Vinck